Haluaisitko luovia ja toiminnallisia työkaluja lapsen tunnetaitojen tukemiseen?

Kaipaatko toimivia ja helppoja tapoja vahvistaa lapsen kykyä tunnistaa, säädellä ja ilmaista omia tunteitaan?

Koetko tarvitsevasi keinoja lapsen rauhoittumisen tukemiseen?

tunnemustekalat

Olen tehnyt Tunnepuuhat-e-oppaan, joka tuo helposti omaksuttavassa muodossa sekä teoriatietoa että toiminnallisia ja luovia ideoita lasten tunnekasvatuksen tueksi. Tunnepuuhat sisältää lyhyitä tietoiskuja tunnetaidoista, esimerkiksi tunnekehoyhteyden vahvistamisesta, rauhoittavasta hengityksestä, vireystilan säätelystä ja tunteiden säätelykeinoista. Tietoiskujen lisäksi Tunnepuuhat-e-oppaassa on 15 toiminnallista ideaa lasten tunnetaitojen tukemiseen.

Oppaassa on sekä askarteluja että luovia tunnepuuhia ja maalaamista. Jokainen tunnepuuha sisältää monipuolisia ideoita teeman työstämiseen ja jatkojalostamiseen niin, että siitä tulee isompi kokonaisuus kuin vain yksittäinen askartelu tai maalaushetki. Jokaisen tunnepuuhan kohdalla on myös esimerkkivalokuva valmiista tunnepuuhasta.

Tunnepuuhat-e-oppaan ideat sisältävät esimerkiksi erilaisia tunnelämpömittareita, vireystilan säätelymittareita, rauhoittumiskavereita, hengityshelmiä, tunneviuhkoja ja tunnekelloja. Tunnepuuhien myötä päästään tekemään rauhoittumiskukkia, tunnemustekaloja, tutustutaan tunteisiin kehossa ja leikitään tunnesalapoliiseja. Luovissa tunnepuuhissa tutustutaan suruun, vihaan, jännittämiseen, pelkoon ja rauhoittumiseen. Jokaisen tunnepuuhan kohdalla on myös aikuiselle tietoa tunteen käsittelystä lasten kanssa.

Peruslähtökohta jokaisessa tunnepuuhassa on lapsen tunnekehoyhteyden vahvistaminen ja se, mitä lapsi oppii itsestään ja tunteistaan tunnepuuhan avulla. Tunnepuuhat sopivat parhaiten 4‒8-vuotiaiden kanssa tehtäviksi. Oppaan ideat sopivat esimerkiksi varhaiskasvatukseen, alkuopetukseen, päivä- ja iltapäiväkerhoihin, perhepäivähoitajille, lasten toimintaterapiaan ja koteihin.

Ostan Tunnepuuhat-e-oppaan

Pidän erityisesti tavasta, jolla Tunnepuuhat-materiaaliin on koottu monta hyvää vinkkiä, joita käyttää lasten kanssa ympäri vuoden. Tehtävät ovat selkeitä, monipuolisia ja tarjoavat sopivasti haastettakin. Lyhyet tunnetietoiskut ovat juuri sopivan mittaisia ja ruokkivat tiedonhaluani. Tehtävien selkeät ohjeet kuvineen auttavat sekä aikuista että lasta toteuttamaan Tunnepuuhia yhdessä.

Tehtävien määrä ja monipuolisuus yllätti minut positiivisesti – monenlaiset tunteet ja toteutustavat on huomioitu. Tunnesalapoliisia leikitään meillä jo ensi viikolla!

Tunnepuuhat-materiaali mahdollistaa sekä ilmiöoppimisen että monialaisen oppimisen – ilmaisun monet muodot huomioitu hienosti!

Olet tehnyt mielettömän hienoa työtä. Kiitos. Sinun ammattitaitosi ja suuri palosi tunnetaitojen harjoitteluun monipuolisesti näkyy tässä materiaalissa erittäin vahvasti.

Noora Säily, varhaiskasvatuksen opettaja

Koin monia oivalluksia tunteista, vireystilasta ja näiden käsittelemisestä lapsen kanssa, tunnepuuhien parissa. Vaikka aihe on monilta osilta tuttu, osaa Heli tiivistää asiat selkeään ja helposti sisäistettävään muotoon. Parasta oli saada konkreettisia välineitä, joita lapsen kanssa käyttää niin kotona kuin työssä. Pienet tietoiskut ja harjoitukset vuorottelivat hyvässä tahdissa. Kuvat olivat selkeitä ja auttoivat harjoituksen sisäistämisessä. Askartelut olivat myös helposti toteutettavia, eivätkä vaadi suuria valmisteluja tai taloudellisia panostuksia. Sormet alkoivat kyllä heti syyhytä, että milloin pääsee tekemään? Innostava materiaalipaketti!

Tiia Trogen, positiivisen kasvatuksen kouluttaja

Tunnepuuhat-e-oppaan saa ladattavassa muodossa, ja siten se on hyvin edullinen. Opas maksaa 15,90 €. Voit ostaa Tunnepuuhat-e-oppaan Holvi-verkkokaupasta ja ladata sen käyttöösi heti oston jälkeen. Opas on PDF-muodossa. Oppaassa on yhteensä 29 sivua. Opas on tarkoituksella kirjoitettu tiiviiseen ja napakkaan muotoon, jotta se on helppo lukea kiireisenkin työ- tai perhearjen keskellä.

Tunnepuuhat-e-opas on tarkoitettu sinun ja lapsiryhmäsi tai perheesi käyttöön. Ethän jaa opasta eteenpäin.

Tunnepuuhat-kirjaan on koottu loistavia, toiminnallisia ideoita tunnetaitojen harjoitteluun. Kirja sopii niin perheille kuin ammattilaisillekin avuksi tunnetaitojen työstämiseen lasten kanssa. Kirjassa on innostavia, helposti toteuttavia ideoita ja harjoituksia. Kauniit kuvat kannustavat kokeilemaan kirjan ohjeilla.

Hyvät, tiiviit teoriaosuudet antavat aikuiselle nopeasti luotettavaa, nykytutkimuksen mukaista tietoa tunteista. Toiminnallisia tunnetaitoharjoituksia tehdessä kehittyvät myös hienomotoriikka, keskittyminen, toiminnanohjauksen taidot ja itsesäätely – puhumattakaan lapsen ja aikuisen välisestä suhteesta. Tämän kirjan harjoitusten tekemisen jälkeen lapsella on valtavan iso määrä kokemusta ja harjoitusta tärkeistä tunnetaidoista!

Maria Matilainen, lasten ja nuorten psykoterapeutti, KM, erityisopettaja

Tunnepuuhat e-materiaali on konkreettinen, toimiva ja hyvä menetelmäpaketti päivittäiseen käyttöön lasten kanssa. Parasta oli se, ettei opas ole liian paksu, jolloin kaikki voivat lukea sen nopeammin läpi, mikä madaltaa sen käytön kynnystä kaikilla varhaiskasvattajilla kuten lh tai vo. Oppaassa on selkeät kuvat ja ohjeet, mikä on aina kiva juttu. Oli hyvä, että teoriaa oli myös mukana sivuilla, jolloin tekeminen pohjautuu oikeasti tutkittuun tietoon. Ettei ole vain tekemistä tekemisen vuoksi eikä pelkkää pintapuuhastelua.

Työssäni varhaiskasvatuksen opettajana käytän paljon kuvia ja tunnemateriaaleja. Ne toimivat hyvin myös S2-lasten kanssa ja lapsien, jotka tarvitsevat tukea kehitykeensä ja oppimiseensa. Opas on toimiva ja hyvä. Varmasti tulen käyttämään siitä uusina rauhoittumisen kukkaa ja hengityshelmiä. Opas tulee meillä käyttöön. Suosittelen.

Minna Kohonen, varhaiskasvatuksen opettaja

Osta tästä Tunnepuuhat-e-opas itsellesi!

Heli metsässä

Tunnepuuhat-e-oppaan on koonnut Heli Mäkelä. Heli on koulutukseltaan sosionomi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja ja Lasten Tunnetaito-ohjaaja. Lisäksi Heli on suorittanut skeematerapian (eli tunnelukkoterapian) opinnot ja suuren määrän erilaisia lyhyempiä koulutuksia lasten tunnetaitojen tukemiseen liittyen, esimerkiksi Zones of Regulation, Tenavat tasapainoon ja Älyä tunteet. Heli on kahden lapsen äiti.

Työhistoriaa Helillä on esimerkiksi harrastusryhmien ohjaamisen parista, varhaiskasvatuksesta ja ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä. Viimeiset vuodet Heli on tehnyt töitä yrittäjänä tunnetaitojen ja vanhemmuuden tukemisen parissa. Heli ohjaa tunnetaitoryhmiä ja tunnetyöpajoja niin lapsille, aikuisille kuin lapsille ja aikuisille yhdessä. Heli kouluttaa myös ammattilaisia sekä lapsen tunnetaitoihin että mindfulnessiin liittyen. Helin suuri intohimo on tuoda esille tunteiden kehollisuutta ja tuoda tunnekasvatukseen luovuutta ja monimenetelmällisyyttä.

Jos sinulla on kysyttävää Tunnepuuhat-e-oppaasta, ota yhteyttä sähköpostitse heli@kasvuntaika.fi.