Palvelut

Ratkaisukeskeinen valmentaminen

Ratkaisukeskeinen valmentaja auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteita ja unelmia. Ratkaisukeskeinen valmennus saa usein aikaan uusien asioiden syntyä, tilanteiden jäsentymistä ja asiakkaan voimaantumista. Ratkaisukeskeinen valmennus keskittyy nykyhetkeen ja hyvään tulevaisuuteen. Valmennuksessa ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn painopiste on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ratkaisuissa ja ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin ongelmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Tärkeinä elementteinä työskentelyssä ovat arvostava kuuntelu ja haastattelu, unelmakeskeinen ajattelu, tavoitteiden luominen ja konkretisoiminen pieniksi askeliksi, niiden seuraaminen ja kannustaminen.

Voit tulla valmennukseen minkä aiheen kanssa tahansa. Valmennus ei ole terapiaa, eikä valmennukseen tullessa tarvitse olla varsinaista ongelmaa, vaan halu selkeyttää omaa elämääsi tässä ja nyt, sekä hahmotella suuntaviivoja tulevaan. Valmentajana en analysoi, arvostele tai ratkaise asioita puolestasi. Luomme tilan, jossa voit oivaltaa itse.

Toivetila voi olla mikä tahansa. Se voi olla olla uusi suunta työelämässä, jokin henkilökohtaisen elämään tai perhe-elämään liittyvä tilanne tai vaikka kuntoiluun motivoituminen.

Millaisia aiheita voin valmentaa?

Valmennustapaamiset ovat asiakkaan toiveiden mukaan sovittavassa paikassa pääkaupunkiseudulla. Yksi valmennuskerta maksaa 80 € ja neljän kerran valmennuspaketti 260 €. Yksi kerta kestää 75 minuuttia.

Varaa ratkaisukeskeinen valmennus

Täytä oheinen lomake tai lähetä viesti osoitteeseen heli@kasvuntaika.fi.

Palaamme sähköpostitse asiaan.

Palautetta valmennetuilta

Helin luona on ollut mukava käydä valmennettavana. Heli on valmentajana luotettava, lämminhenkinen kannustaja. Tapaamisten yhteydessä Heli on täysillä paneutunut ongelmaani ja auttanut jäsentämään sitä. Yhdessä Helin tarkkanäköisten kysymysten avulla olen löytänyt konkreettisia askeleita päästäkseni kohti päämäärää.

― kolmasti tavattu valmennusasiakas