Kasvun Taian julkaisemia oppaita

Kasvun Taika julkaisee oppaita. Tarjoan samoista aiheista verkkovalmennuksia, kursseja, ja .

Tunnepuuhat

Tunnepuuhat-oppaaseen on koottu toiminnallisia ja luovia ideoita lapsen tunnetaitojen tukemiseen. Lisäksi oppaassa on lyhyitä tietoiskuja esimerkiksi lapsen tunnetaidoista, tunnesäätelyn ja vireystilan säätelyn tukemisesta, tunnekehoyhteyden vahvistamisesta ja rauhoittavasta hengittämisestä.

Tunnepuuhat-oppaan ideat tuovat tunnekasvatukseen kokemuksellisuutta ja monimenetelmällisyyttä, jolloin päästään tunteista puhumisesta niiden kokemiseen. Oppaassa on sekä askarteluja että luovia tunnepuuhia, joissa maalataan. Oppaan ideat sopivat parhaiten n. 4‒8-vuotiaiden lasten kanssa tehtäväksi.

Jokaisen tunnepuuhan kohdalla on vinkkejä siihen, miten ideaa voi jatkojalostaa ja millaisia keskusteluja ja toimintaa voi hyödyntää tunnepuuhan yhteydessä, jotta lapsi saa mahdollisimman suuren hyödyn omien tunnetaitojensa vahvistamiseksi.

Empatiakortit

Keskustelukortit lapsen empatiataitojen vahvistamiseksi auttavat sinua vahvistamaan lapsen tunnetaitoja, kykyä asettua toisen asemaan ja kehittämään lapsen ongelmanratkaisutaitoja.

E-materiaalipaketti sisältää lyhyesti teoriatietoa seuraavista aiheista: Mitä empatia tarkoittaa? Mitä tarkoitetaan empatiataidoilla? Miten lapsen empatiataitoja voi vahvistaa? Tunteiden empaattinen kohtaaminen. Lapsen ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Linkitykset lapsen arkeen. Ideoita korttien käyttöön.

Kortteja voi käyttää sekä yksittäisen lapsen kanssa että lapsiryhmissä. Kortit sopivat parhaiten käytettäväksi 4‒12-vuotiaiden lasten kanssa.

Tunnekortit

Toiminnalliset kortit lapsen tunnetaitojen tukemiseksi sisältävät tehtäviä, joiden avulla lapsi oppii tunnistamaan tunteitaan. Lapsen tunnekehoyhteys vahvistuu, ja hän saa keinoja tunnesäätelyyn sekä tunteiden rakentavaan ilmaisemiseen ja purkamiseen.

E-materiaalipaketti sisältää lyhyesti teoriatietoa lapsen tunnetaitojen tukemisesta, tunnetaidoista lapsen arjessa, tunteiden validoinnista, toiminnallisuudesta lapsen tunnetaitojen tukemisessa, tunnekehoyhteyden ja ongelmanratkaisutaitojen vahvistamisesta, lapsen tunnesäätelytaitojen tukemisesta sekä vinkkejä korttien käyttämiseen ja taitojen linkittämisestä lapsen arkeen.

Kortteja voi käyttää sekä yksittäisen lapsen kanssa että lapsiryhmissä. Kortit sopivat parhaiten käytettäväksi 4‒12-vuotiaiden lasten kanssa.

Tunnesäätelykortit

Toiminnalliset kortit lapsen tunnesäätelyn tueksi opettavat lasta itse vaikuttamaan tunteisiinsa. Hyvät tunteidensäätelytaidot omaksunut lapsi ei ajaudu jatkuvasti ongelmiin tunnereaktioidensa vuoksi.

Materiaalipaketti sisältää teoriatietoa tunnesäätelyn taidoista, tunteiden säätelyn kehittymisestä, aikuisen roolista lapsen tunnesäätelyn tukijana ja erilaisista keinoista tunteiden säätelyyn. Lisäksi pakettiin kuuluu 20 harjoitusta.

Kortteja voi käyttää sekä yksittäisen lapsen kanssa että lapsiryhmissä. Kortit sopivat parhaiten käytettäväksi 4‒12-vuotiaiden lasten kanssa.