Kurssit

Tunnetaitokoulutukset

Järjestän lapsen tunnetaitojen ja rauhoittumisen tukemiseen liittyen koulutuksia, jotka on suunnattu esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijöille, alkuopetuksen opettajille, päiväkerhojen työntekijöille, iltapäiväkerhojen ja harrastusryhmien ohjaajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Nämä koulutukset ovat tilattavissa myös työyhteisöille! Tarjouspyynnön voi laittaa sähköpostiosoitteeseen heli@kasvuntaika.fi.

Koulutustarjonnassa on seuraavat koulutukset:

Lapsen tunnetaitojen tukeminen

Koulutuksessa tunnetaitoja lähestytään toiminnallisesti ja luovasti. Teemoina koulutuksessa ovat kiukku ja sen kesyttäminen, jännitys ja sen helpottaminen ja lapsen rauhoittumisen ja rentoutumisen tukeminen.

Tunnetaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja. Lapsi oppii tunnetaitoja parhaiten toiminnallisesti ja oman kehonsa kautta. Siksi tässä koulutuksessa maalataan, liikutaan, tehdään erilaisia keho- ja hengitysharjoituksia ja askarrellaan. Samalla harjoitellaan tunteiden tunnistamista, niiden säätelyä ja ilmaisemista.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille, lasten parissa työskenteleville ohjaajille, päiväkerho-ohjaajille, harrastusohjaajille ja kaikille niille, joita kiinnostaa oppia keinoja lapsen tunnetaitojen tukemiseen. Koulutus sopii parhaiten n. 4‒9-vuotiaiden kanssa työskenteleville.

Koulutuspäivän sisältö:

Lyhyt alustus
Mitä tunnetaidot ovat? Miten lasten tunnetaitoja voi tukea? Millaisia keinoja tunteiden säätelyyn on?
Kiukku ja sen kesyttäminen
Millainen tunne on kiukku? Mitä aivoissa tapahtuu kiukun hetkellä? Miten kiukku ilmenee kehossa? Miten kiukun voi tunnistaa? Mitä voi tehdä, kun kiukuttaa? Teemme erilaisia toiminnallisia kehoon ja hengittämiseen liittyviä harjoituksia, leikimme kiukkurobotteja, maalaamme kiukun tulta ja askartelemme kiukkuolioita. Tavoitteena on oppia tapoja, miten lasta voi ohjata tunnistamaan kiukun tunnettaan ja säätelemään sitä.
Jännitys ja sen helpottaminen
Millainen tunne on jännitys? Mitä aivoissa tapahtuu jännityksen hetkellä? Miltä jännitys tuntuu kehossa? Mistä jännityksen tunnistaa? Mitä jännitykselle voi tehdä? Kokeilemme kehollisia ja ajatuksellisia tapoja lievittää jännitystä. Teemme turvakaverit. Tavoitteena on oppia keinoja, miten lasta voi tukea jännityksen hetkellä ja miten lasta voi auttaa lievittämään omaa jännitystään.
Lapsen rauhoittumisen ja rentoutumisen tukeminen
Kokeilemme erilaisia pieniä mindfulness- ja rentoutumisharjoituksia, joita on helppo viedä arkeen lasten kanssa. Taito pysähtyä ja rauhoittua on tärkeä taito nykypäivän kiireisessä maailmassa. Taidolla pysähtyä oman itsen äärelle on merkitystä myös tunnetaitojen kannalta.

Koulutuspäivä on toiminnallinen, sillä kun on itse tehnyt ja kokenut harjoituksia, niitä on helpompi tehdä myös lasten kanssa. Koulutuksessa mukanamme ovat myös Tunnesammakko Taito Sipisuu, tunnekivet, kiviaivot ja joustoaivot ja muuta luovaa materiaalia, jota Heli käyttää omissa tunnetaitoryhmissään lasten kanssa.

Lapsen rauhoittumisen tukeminen

Haluatko sinä tukea lapsen rauhoittumista ja tunnekehoyhteyden vahvistumista työssäsi tai kotonasi? Koulutus Lapsen rauhoittumisen tukeminen antaa runsaasti käytännön työkaluja lapsen rauhoittumistaidon ja keskittymiskyvyn vahvistamiseen.

Elämä on hektistä ja lasten voi olla vaikea pysähtyä ja rauhoittua. Lapset menevät helposti ylikierroksille ja kehon ja mielen rauhoittaminen voi olla haastavaa sekä lapselle että aikuiselle. Rauhoittumisen taidot ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan.

Nelituntinen koulutus sisältää lyhyen alustuksen vireystilasta ja sen säätelystä ja lapsen rauhoittumisen tukemisesta. Lisäksi teemme paljon käytännön harjoitteita, esimerkiksi rentoutumiseen, tietoisuustaitoon/mindfulnessiin ja tunnekehoyhteyteen ja koskettamiseen liittyviä harjoituksia, joiden kautta sinä aikuisena saat kokemuksen oman hermoston rauhoittumisesta ja samalla saat konkreetteja harjoituksia, jotka ovat suoraan vietävissä lasten kanssa työskentelyyn tai kodin arkeen.

Koulutus antaa työkaluja koteihin, harrastusohjaajille, päiväkotien ja päiväkerhojen työntekijöille, alakoulun opettajille ja kaikille, joita kiinnostaa keinot lapsen rauhoittumistaidon vahvistamiseen. Koulutuspäivä tarjoaa myös sinulle itsellesi mahdollisuuden pysähtyä ja olla itsesi kanssa, ja jo se on sinällään arvokasta.

Lapsen kiukku ja sen kesyttäminen

Miten lapsen tunnesäätelyä voi tukea? Miten lapsi voi oppia tunnistamaan omaa vireystilaansa ja säätelemään sitä? Millainen tunne on kiukku? Mitä aivoissa tapahtuu kiukun hetkellä? Miten kiukku ilmenee kehossa? Mitä voi tehdä, kun kiukuttaa?

Koulutuspäivän aikana teemme erilaisia toiminnallisia kehoon ja hengittämiseen liittyviä harjoituksia, maalaamme kiukun tulta ja askartelemme kiukkuolioita. Tavoitteena on oppia tapoja, miten lasta voi ohjata tunnistamaan kiukun tunnettaan ja säätelemään sitä. Samalla pääset itse kasvattajana tutustumaan omaan kiukkuhistoriaasi ja oppimaan keinoja tunteidesi säätelyyn.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille, alakoulun opettajille, lasten parissa työskenteleville ohjaajille, päiväkerho-ohjaajille, harrastusohjaajille ja kaikille niille, joita kiinnostaa oppia keinoja lapsen tunnesäätelyn tukemiseen. Koulutus sopii parhaiten n. 4‒8-vuotiaiden kanssa työskenteleville.

Tunnetaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja. Lapsi oppii tunnetaitoja parhaiten toiminnallisesti ja oman kehonsa kautta. Siksi tässä koulutuksessa maalataan, liikutaan ja tehdään erilaisia keho- ja hengitysharjoituksia. Samalla harjoitellaan tunteiden tunnistamista, niiden säätelyä ja ilmaisemista.

Koulutuspäivä on toiminnallinen, sillä kun on itse tehnyt ja kokenut harjoituksia, niitä on helpompi tehdä myös lasten kanssa.

Lasten mindfulness ja tunnetaidot

Haluatko oppia, kuinka opettaa lapsille rauhoittumista, tunnetaitoja ja miten vahvistaa heidän keskittymiskykyä? Ja miten vahvistaa omaa rauhallisuuttasi ja läsnäoloa?

Lasten mindfulness ja tunnetaidot -kurssilla opitaan, kuinka helpottaa lasten ja nuorten levottomuutta ja miten opettaa heille rauhoittumista ja tunteiden säätelyä. Opit myös itse olemaan levollisempi ja olemaan paremmin arjessasi läsnä lasten ja nuorten kanssa.

Mindfulness-menetelmästä on tehty tuhansia tutkimuksia, ja sen on todettu lisäävän stressinsietokykyä, ennaltaehkäisevän ahdistusta, auttavan univaikeuksiin, keskittymisvaikeuksiin ja kivunhoidossa sekä helpottavan tunteiden säätelyssä. Mindfulness-harjoittamisen on todettu edistävän lasten keskittymis- ja oppimistaitoja sekä tunteiden säätelyä: jännittäminen, stressaavat tilanteet, haastavien tunteiden kohtaaminen, itsetunto ja minäkuva.

Mindfulness-harjoituksista on hyötyä kaikenikäisille. Rauhoittumisen ja tiedostamisen kautta on mahdollista oppia taitoja joilla voi säädellä omaa käyttäytymistään ja oppia tekemään järkevämpiä valintoja.

Opit kurssilla myös tuntemaan itsesi paremmin ja vahvistamaan hyvinvointiasi ja lisäämään tyytyväisyyttä ja positiivisuutta elämässäsi.

Perehdymme kurssilla lasten mindfulnessiin ja tunnetaitoihin lyhyiden alustusten ja monipuolisten harjoitteiden kautta. Se on paras tapa ymmärtää, mitä mindfulness eli tietoinen läsnäolo tarkoittaa, ja oppia, kuinka hyödyntää harjoitteita omassa elämässä ja lasten parissa. Kurssin harjoitteet soveltuvat kaikille. Tutustumme harjoitteisiin, jotka soveltuvat eri-ikäisille lapsille.

Kurssi on suunnattu vanhemmille ja lasten sekä nuorten parissa työtä tekeville. Kurssi on tarkoitettu aikuisille, ei lapsille.

Osallistujilta saatua palautetta

Kiitokset materiaaleista ja etenkin huippuhyvästä koulutuksesta! Osasit kyllä upeasti jakaa osaamistasi, antaa heti käytäntöön sovellettavia menetelmiä ja vielä luoda koulutukseen ihanan lämminhenkisen tunnelman. Lämmin kiitos!

Oli todella hyvä ja käytännönläheinen koulutus! Olet superammattilainen lasten tunnetaidoissa ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Otin heti seuraavana päivänä käyttöön muutaman harjoituksen, joita teimme koulutuksessa (kukkahengitys ja kiukkurobotti) ja varmasti lapset pääsevät kokemaan useamman muunkin koulutuksessa olleen leikin/harjoituksen. Uskomatonta kuinka upeasti lapset keskittyivät kukkahengitysharjoitukseen! ❤

Mukava, monipuolinen koulutus. Sain paljon hyviä vinkkejä, niin omaan elämään kuin työhönikin vietäväksi.

Tosi hyviä käytännön menetelmiä tunteiden käsittelyyn lasten kanssa. Innoissani olen, että pääsen kokeilemaan näitä.

Selkeä, asiantunteva ja lämmin ohjaaja. Hyvä ja avoin ilmapiiri ryhmässä.