Kurssit

Lasten Tunnetaitoryhmät

Lasten Tunnetaitoryhmän tavoitteena on kasvattaa lapsen tietoisuutta omista tunteistaan, vahvistaa lapsen kehotunneyhteyttä ja tukea tunnetaitojen oppimisessa kokemuksellisesti. Tarkoituksena on antaa lapselle kokemuksellista tietoa ja elämäntaitoja tunteista ja niiden kanssa toimimisesta. Tunnetaitoryhmä antaa työkaluja koko elämän varrelle.

Tunnetaitoryhmässä tunnetaitoja harjoitellaan monimenetelmällisesti luovin ja toiminnallisin keinoin. Käytettäviä menetelmiä ovat mielikuva- ja kehonkuunteluharjoitukset, luova tunnetyöskentely, mindfulness-harjoitukset, satuhieronta ja erilaiset liikeharjoitukset. Ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä eli purkamista ja omaa voimaantumista. Tunnetaitoryhmä opettaa lapselle herkkyyttä ja empatiaa huomata sekä omia että toisen tunteita. Tunnetaitoryhmä edistää lapsen tervettä minäkuvaa ja itsetuntemusta.

Tunnetaitoryhmän teemat ovat:

  1. Villipedon naamarit – kiukku ja sen kesyttäminen. Miten purkaa tunnepommeja? Vanhemmat ovat mukana tällä kerralla.
  2. Millainen minä olen? Omat vahvuudet. Minäkollaasin tekeminen.
  3. Lupa kaikenlaisiin tunteisiin. Miten ilmaista tunteita? Millaisia tunteita ovat vaikkapa suru ja pelko? Mitä tehdä kun kiukuttaa?
  4. Kaveritaidot ja riitojen ratkaiseminen. Miten riitoja voi selvittää? Miten riidan jälkeen voi rauhoittua?
  5. Vahvuudet ja onnen asiat meidän perheessämme. Vanhemmat ovat mukana tällä ryhmäkerralla.

Kyseessä on pienryhmä, johon otetaan enintään 6 lasta. Vanhemmat saavat viikoittain sähköpostin kullakin kerralla käsitellyistä teemoista. Vanhempien infopakettien teemoja ovat esimerkiksi seuraavat: Miten tukea lasta tunnereaktioissa? Lapsen vahvuudet ja kehuminen. Lupa kaikenlaisiin tunteisiin. Liikennevalot tunteiden hallintaan.

Aikuinen‒lapsi-ryhmä Tutustumismatka tunteisiin

Lähdetään tutustumismatkalle tunteisiin tunnesammakko Taito Sipisuun kanssa! Kyseessä on neljän kerran kurssikokonaisuus, jossa 3½‒5-vuotiaat lapset pääsevät yhdessä aikuisen kanssa tutustumaan tunteisiin ja tunteiden ilmaisemiseen ja säätelyyn toiminnallisin ja luovin menetelmin. Ryhmän menetelmiä ovat esim. liike, musiikki, maalaaminen, satuhieronta, pienet tarinat ja lyhyet mindfulness- ja rentoutumisharjoitukset.

Ryhmän aiheet:

  1. Mitä tunteet ovat? Mistä tunteen voi tunnistaa? Missä tunteet tuntuvat kehossa? Ryhmäkerran aikana tutustutaan tunteisiin ja niiden kehollisuuteen.
  2. Miten tunteita voi ilmaista ja säädellä? Ryhmäkerran aikana kokeillaan kehollisia, toiminnallisia ja ajatuksellisia keinoja tunteiden ilmaisemiseen ja säätelyyn.
  3. Teemana on mielipahan tunteet. Millaisia tunteita ovat kiukku, suru ja pelko? Miltä ne tuntuvat kehossa ja miten niitä voi rakentavalla tavalla ilmaista?
  4. Teemana on mielihyvän tunteet. Millaisia tunteita ovat ilo, innostus ja kiitollisuus? Miten niitä voi vaalia elämässä?

Kyseessä on pienryhmä, johon otetaan enintään 7 aikuinen‒lapsi-paria. Jokaisen ryhmäkerran vanhemmat saavat sähköpostitse tietopaketin ryhmäkerran teemasta.

Lasten ja vanhempien yhteiset tunnetyöpajat Villipedon naamarit

Lapsen ja vanhemman yhteisessä tunnetyöpajassa on teemana kiukku. Miten omaa kiukkua ja tunnekuohua voi tunnistaa? Miten kiukkua voi säädellä? Millainen on kiukkuinen ilme? Entä millainen on kiukkuinen liike? Mikä auttaa kiukun hetkellä rauhoittumaan? Mikä on karhunhengitys on ja mitä hyötyä siitä on? Keitä ovat aivojen vahtikoira ja vanha viisas pöllö ja mitä tekemistä niillä on kiukun kanssa?

Teemme työpajan aikana tunnetaito- ja mindfulness-harjoituksia liittyen kiukkuun ja sen säätelyyn. Teemme villipedon naamarit ja kokeilemme erilaisia keinoja villipedon kesyttämiseksi. Lopuksi lapset saavat vielä omalta aikuiseltaan ihanan rauhoittavan satuhieronnan.

Työpajan hintaan (yhteishinta lapselta ja aikuiselta) sisältyy työpajassa käytettävät materiaalit ja työpajan jälkeen vanhemmille lähetettävät pdf-tiedostot: Tietoa vanhemmille – miten tukea lasta tunnereaktioissa ja Miten lasta voi auttaa rauhoittumaan.

Helpotusta jännittämiseen

Tämän työpajan teemana on jännittäminen. Saako jännittää? Mitä jännittämisen hetkellä tapahtuu aivoissa? Miten jännitysreaktioita voi lieventää? Miten jännityksen kanssa voi selviytyä? Miten purkaa jännitystä? Mitä hyvää jännittämisessä on?

Työpajassa kerrotaan tietoa jännittämisestä ja kokeilemme yhdessä erilaisia tapoja tulla jännittämisen kanssa toimeen. Teemme erilaisia mindfulness- ja rentoutumisharjoituksia. Rentoutumisen oppiminen tuo hallinnan tunnetta, jonka avulla jännityksen kanssa oppii helpommin elämään. Lisäksi jokainen tekee työpajassa itselleen turvakaverin, joka voi jatkossa toimia tukena jännittävissä tilanteissa. Tavoitteena on, että työpajassa opitaan keinoja selviytyä jännityksen kanssa. Selviytymisen kokemukset edistävät lapsen kokonaisvaltaista kasvua. On tärkeää oppia tekemään jännittämisestä huolimatta asioita, jotka jännittävät.

Helin saamaa palautetta tunnetaitoryhmien ohjaamisesta:

Heli on asianosaava, selkeä ohjaaja, joka omalla innostuksellaan vaikuttaa ryhmään. Iloinen ja pirteä olemus tuo valoa.

Heli on pätevä, raudankova mutta samalla lempeä ammattilainen.

Helillä on tosi rauhoittava olemus ja ohjaustyyli.

Pidin tunnetaitoryhmästä tosi paljon. Meillä oli kivaa. Opin paljon asioita tunteista ja niiden hallinnasta, esimerkiksi syvään hengittämisen merkityksen. poika 7 v.

Meille oli ryhmästä tosi paljon hyötyä. Lapsi oppi ilmaisemaan tunteitaan paremmin ja puhui tunnetaitoryhmästä paljon viikon aikana. Erityisesti lapselleni jäi mieleen liikennevalot tunteiden hallintaan.

Pidin sähköposteista, joita lähetit meille vanhemmille jokaisen kerran jälkeen. Niistä oli meille paljon hyötyä, ja sain niistä ajatuksia omaan toimintaani vanhempana.

Ryhmän ohjaaja Heli Mäkelä on kahden lapsen äiti, sosionomi, toimintaterapeutti, mindfulness-ohjaaja, satuhierontaohjaaja ja Lasten Tunnetaito -ohjaaja.

Lisää Helistä voit lukea täältä. Lisätietoja ryhmistä voi kysyä Heliltä, heli (at) kasvuntaika.fi.

Lisälukemista

Kasvun Taian blogi: tunnetaidot