Kasvun Taian blogi

Aiheita

16.5.2016
Jaa kavereille:

Lasten tunnetaitoryhmät

tunteita

Opiskelen tällä hetkellä Lasten Tunnetaito -ohjaajaksi. Minulla on nyt loppusuoralla opintoihini liittyvän tunnetaitojen harjoitteluryhmä pienelle lapsiryhmälle. Ensi syksynä aloittelen Lasten Tunnetaitoryhmiä myös yritykseni kautta. Suunnitelmissa on myös järjestää vanhemmille ja lapsille yhteisiä tunnetyöpajoja.

Mikä on Lasten Tunnetaitoryhmä? Mitä siellä tapahtuu? Millaisia teemoja tunnetaitoryhmissä on? Lasten Tunnetaitoryhmän tavoite on tukea lapsen tietoisuutta omista tunteistaan, vahvistaa omaa kehotunneyhteyttä ja tukea tunnetaitojen oppimisessa kokemuksellisesti. Tunnetaitoryhmässä taitoja harjoitellaan luovin ja toiminnallisin keinoin. Menetelmät ovat monimenetelmällisiä sisältäen esimerkiksi mielikuvaharjoituksia, kehon kuunteluharjoituksia, liikkeellisiä harjoituksia, taideterapeuttisia maalaustehtäviä ja satuhierontaa. Minä mindfulness-ohjaajana käytän myös mindfulnessia tunnetaitoryhmissä.

Ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä eli purkamista ja omaa voimaantumista. Lapsia rohkaistaan huomioimaan miten tunteet vaikuttavat heihin ja miten tunteiden kanssa voi toimia rakentavasti säilyttäen kunnioitus itseä ja toisia kohtaan. Lasten Tunnetaitoryhmän tavoitteena on antaa lapselle kokemuksellista tietoa ja elämäntaitoa tunteista ja niiden kanssa toimimisesta.

Tunnetaitoryhmän teemoja ovat esimerkiksi hengityksen voima, tunteet kehossamme, oma ja toisten tila, ajatustemme voima, itsen voimaannuttaminen ja tunteiden ilmaisu maalaamisen, pelien ja leikkien avulla.

viha-maalaus

Miksi tunnetaitoja on tärkeää harjoitella?

Tutkimuksissa on todettu, että tunnetaitoja edistävillä menetelmillä kasvatetut lapset

Kukapa meistä ei haluaisi edistää tuollaisia asioita lapsessaan tai itsessään?

Tekstin lähteenä on hyödynnetty Lasten Tunnetaito -ohjaajaopintojen ohjaajakansion materiaaleja. Lista tunnetaitojen harjoittelemisen hyödyistä on Jarkko Rantasen teoksesta Vaikuta tunteisiin.

Avainsanat: tunteet, mindfulness, lasten tunnetaitoryhmät